Mùa lúa chín, sen nở ở Đồng Tháp

Mùa lúa chín, sen nở ở Đồng Tháp

Chùa 700 tuổi trên vách núi dựng đứng

Chùa 700 tuổi trên vách núi dựng đứng

Tổ đình Từ Đàm Huế là điểm đến hút khách dịp Vu Lan tại Huế

Tổ đình Từ Đàm Huế là điểm đến hút khách dịp Vu Lan tại Huế

Hoằng Phúc là ngôi cổ tự xưa nhất ở Miền Trung

Hoằng Phúc là ngôi cổ tự xưa nhất ở Miền Trung

Bái Đính là điểm đến linh thiêng nhất định phải ghé nếu đến Ninh Bình dịp Vu Lan

Bái Đính là điểm đến linh thiêng nhất định phải ghé nếu đến Ninh Bình dịp Vu Lan

Chùa Phúc Khánh là một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất Hà Nội

Chùa Phúc Khánh là một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất Hà Nội

Chùa Trấn Quốc luôn thu hút rất đông người vào mỗi dịp lễ Vu Lan

Chùa Trấn Quốc luôn thu hút rất đông người vào mỗi dịp lễ Vu Lan

Chùa Quán Sứ cũng là trụ sở trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chùa Quán Sứ cũng là trụ sở trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam